0
text text text text text text lady molecule title bullet
CO JE EAP?
NEŘEŠTE PROBLÉM
SAMI. PODÁME VÁM
POMOCNOU RUKU!
Employee Assistance funguje na principu důvěrné
konzultační služby, kterou zaměstnancům poskytují
kvalifikovaní profesionálové – psychologové,
psychoterapeuti, právníci a finanční poradci.
Zaměstnavatelům přináší program Employee
Assistance prokazatelné snížení nákladů a zvýšení
produktivity práce a výkonnosti organizace.
molecule lady title bullet
JAK FUNGUJE?
image
JE TO JEDNODUCHÉ,
STAČÍ ZAVOLAT ANEBO
NAPSAT
TEAM
EAP
PRÁVNÍ A FINANČNÍ
PORADENSTVÍ
PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ
molecule molecule title bullet
FAKTA O EAP
DESATERO FAKT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZLEPŠENÍ
NÁLADY
line 1 icon Dvouletý výzkum poukázal na pozitivní efekt
služeb EAP. Zaměstnanci, kteří na začátku
programu uváděli pokleslou náladu až
depresivní myšlenky, v 86 % vykazovali
zlepšení.
ŘEŠENÍ
ABSENCE
line 2 icon Emocionální a osobní problémy jdou ruku v ruce
s častějšími pozdními příchody, absencí,
pracovními úrazy, škodami na majetku,
zvýšením potřeby lékařské péče či fluktuací.
Výzkumy prokázaly, že až 61% všech absencí
v práci a 65% odchodů ze zaměstnání je
zapříčiněno těmito důvody.
EAP JAKO
PREVENCE
line 3 icon Průzkum provedený ve společnostech, které
zavedly program Employee Assistance (EA),
prokázal 60 % úspěšnost preventivních
opatření. U zaměstnanců, kteří programu EA
využili, se podařilo předejít poklesu produktivity
práce, přičemž hodnota těchto potenciálních
ztrát byla vyčíslena na 17 hodin na osobu.
V 72 % případů se dokonce ukázalo,
že produktivita práce stoupla, a to
v průměru o 43 % na případ.
POKLES
NÁKLADŮ
line 4 icon Jestliže 5 % zaměstnanců využije služeb
programu EA, potenciální úspory
zaměstnavatele činí 3,45 % mzdových nákladů,
a to na snížených absencích a zvýšené
produktivitě.
STRES
line 5 icon Náklady zaměstnavatelů na pracovní
neschopnosti vázané na osobní, rodinné
a se stresem spojené obtíže dosáhly výše $789
ročně na jednoho zaměstnance. Toto hodnota
odpovídá 5,1 % rozpočtu středně velké firmy.
OSOBNÍ PROBLÉMY
A VÝKON
line 6 icon Osobní problémy sužují přibližně 18 % pracující
populace. Převedeno na produktivitu práce jde
o ztrátu 25 % výkonu.
VSTŘÍCNOST
ZAMĚSTNAVATELE
line 7 icon Studie týkající se kvality života (Met Life study)
konstatuje, že 23 – 46% zaměstnanců pečuje
o nezletilé děti či stárnoucí rodiče a tato situace
byla příčinou pracovní neschopnosti, odchodu
z práce v průběhu pracovního dne, změny
pracovního místa či naopak setrvání v místě
z důvodu vstřícného postoje zaměstnavatele.
DEPRESE
A VÝKON
line 8 icon Odhaduje se, že zaměstnanci trpící
depresivními stavy využívají 1,5 až 3,2 krát
více tzv. sick days než nedepresivní
zaměstnanci. Sečteme-li náklady na jejich
mzdy za tyto dny a ztráty působené sníženou
produktivitou práce, celková hodnota ztrát
zaměstnavatele činí $182 – $395.
ALKOHOLISMUS
line 9 icon 59,3 % alkoholiků je zaměstnaných na plný
pracovní úvazek. Z nich 26,2 % je řazeno mezi
těžké alkoholiky.
EFEKTIVITA
EAP
line 10 icon Statistiky dokládají, že v důsledku fungování
programu EA klesá počet neproduktivně
využitých hodin přibližně o 30 %, o 60 % náklady
na zaměstnance v pracovní neschopnosti
z důvodu nemoci a pracovního úrazu, o 50 %
klesá počet stížností a o 70 % počet nehod.
molecule title bullet
S ČÍM POMÁHÁME?
Ke zvoleným tématům bylo nalezeno dokumentů.
left right
document
23|10|2013
Bulletin č.7
document
18|10|2013
Bulletin č.8
document
22|8|2013
Bulletin č.6
document
17|7|2013
Dotazník závislosti
document
15|6|2013
Bulletin č.5
document
5|6|2013
Zažil jsem pracovní úraz
document
5|6|2013
Ztráta zaměstnání
document
5|6|2013
Strach chodit do práce
document
5|6|2013
Nevěra
document
5|6|2013
Vážné tělesné onemocnění
document
5|6|2013
Pracovní stres
document
5|6|2013
Manželská krize
document
5|6|2013
Rozvod
document
5|6|2013
Vyživovací povinnost
document
5|6|2013
Vyživovací povinnost
document
5|6|2013
Trauma
document
5|6|2013
Duševní nemoc
document
5|6|2013
Osamělost
document
5|6|2013
Zármutek
document
5|6|2013
Melancholie
document
5|6|2013
Alkohol
document
5|6|2013
Deprese
document
5|6|2013
Zbavení svéprávnosti
document
5|6|2013
Zbavení svéprávnosti
document
5|6|2013
Rozvod
document
5|6|2013
Exekuce
document
5|6|2013
Exekuce
document
5|6|2013
Manželská krize
document
5|6|2013
Nevěra
document
5|6|2013
Rozvod
document
5|6|2013
Práce a stres
document
5|6|2013
Ztráta zaměstnání
document
5|6|2013
Strach chodit do práce
document
5|6|2013
Bulletin č.4
document
19|4|2013
Bulletin č.3
document
19|4|2013
Bulletin č.2
document
19|4|2013
Bulletin č.1
TÉMATA line
pracoviště
partnerské vztahy
rodina
psychické problémy
stres
finance
pravní poradenství
bulletin
title bullet
TEAM EAP
PhDr. DAGMAR SKALICKÁ
psycholožka a terapeutka
Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Absolvovala výcviky v skupinové, rodinné a individuální psychoterapii a
telefonické krizové intervenci. Pět let spolupracovala s linkou důvěry.
V rámci programu EA poskytuje psychologické poradenství a také
zprostředkovává první kontakt zaměstnanců s dalšími odborníky.
Mgr. LADISLAV DROBNÍČEK
finanční poradce
Vystudoval právnickou fakultu a současné době pracuje jako právní
zástupce pro fyzické i právní osoby v advokátní kanceláři.
Čtyři roky byl zaměstnán v bankovním sektoru, kde získal zkušenosti z oblasti
finančního poradenství. Je připraven řešit finanční a právní aspekty
osobních problémů, s nimiž se zaměstnanci na program
Employee Assistance obrátí, například problémy se splácením dluhů či v
dědickém řízení, otázky svéprávnosti, finanční vyrovnání při rozchodu či
rozvodovém řízení apod. (program Plus).
Mgr. MAREK ŘÁPEK
Garant služby EAP
Vystudoval obor sociální a kulturní antropologie na Univerzitě Karlově v Praze.
Poté na téže univerzitě studoval personální management a vzdělávání dospělých.
V Assessment Systems se věnuje psychodiagnostice a kognitivnímu tréninku.
Je koordinátorem programu Employee Assistance, zajišťuje propagaci
prostřednictvím odborných periodik, portálů a obchodních partnerů. V neposlední řadě
má na starosti organizační záležitosti týkající se programu Employee Assistance.
molecule title bullet
KONTAKT
Máte dotaz ke službě?
arrow  OK
OBCHODNÍ
KONTAKT
line Assessment Systems International
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
186 00 Praha 8

Tel.: +420 270 004 653
Mobil: +420 737 258 308
E-mail: infocz@asystems.as
Web: cz.asystems.as
Pokud si přejete dostávat novinky poštou,
zanechte nám svůj email. Děkujeme
OK
scroll arrow