O programu

Mental Health Hub

Jsme tým zkušených psychologů a konzultantů, kteří se pohybují v oblasti HR, psychoterapie, krizové intervence i businessu. Obsah webinářů a workshopů stavíme na relevantních psychologických výzkumech a na naší praxi.

Pro ceny a více informací kontaktujte náš tým!

Kontakt

Přinášíme komplexní preventivní program pro firmy na podporu duševního zdraví zaměstnanců. Série workshopů a webinářů jim nabídne cestu, jak pečovat o vlastní psychickou pohodu, jak podpořit druhé i jak efektivně řešit konflikty a náročné situace.

Jsme tým zkušených psychologů a konzultantů, kteří se pohybují v oblasti HR, psychoterapie, krizové intervence i businessu. Obsah webinářů a workshopů stavíme na relevantních psychologických výzkumech a na naší praxi.

Nechceme pouze přednášet teorii – naším cílem je provést účastníky programem tak, aby si našli svůj vlastní způsob péče o duševní zdraví, který bude praktický, udržitelný a co nejlépe zapadne do jejich smýšlení i životního stylu. Proto během workshopů klademe důraz na zapojení interaktivních cvičení, které prohloubí sebepoznání.

Prevenci považujeme za klíčový nástroj, chceme-li předejít duševním onemocněním, vyhoření a všem jejich negativním důsledkům.

Formy jednotlivých modulů (je možné v rámci programu libovolně kombinovat):

Každá organizace má svoje specifické potřeby, kterým rádi vyjdeme vstříc. Pomůžeme vám vybrat právě ta témata (moduly) a formu programu, která pro vás bude nejvíce užitečná.

Obvykle pracujeme s formátem webinářů (doporučená délka: 2 hodiny, neomezený počet účastníků) anebo praktických workshopů (doporučená délka: 4 hodiny, online/osobně, maximálně 12 účastníků pro 1 workshop. Nabízíme taky celodenní nebo vícedenní formu. Délka a podoba modulů se vždy odvíjí od konkrétních témat a specifických potřeb klienta.

Je pro nás důležité, aby měly workshopy a webináře pro každodenní život účastníků reálný přínos. Proto nabízíme také follow-up setkání na webináře a workshopy, kde účastníci mohou navázat na témata, které jsou pro ně důležitá a ve kterých se chtějí posunout.

Cílová skupina:

  • Obecná populace zaměstnanců
  • Program vytvořený přímo pro leadery a specifika manažerských rolí

V Assessment Systems se dlouhodobě věnujeme rozvoji leaderů. I proto můžeme nabídnout program přizpůsobený konkrétním potřebám manažerské populace. Věříme totiž, že celková změna k lepšímu je možná ve chvíli, kdy zásady péče o psychické zdraví vezmou za své právě leadeři při vedení svých týmů.

Je možné vést celý program v angličtině?

Yes, no problem.

Výhody pro zaměstnavatele

  • Udržení klíčových pracovníků
  • Nižší nemocnost a fluktuace
  • Nižší náklady na nábor
  • Vyšší produktivita jednotlivců i týmů
  • Vyšší spokojenost zákazníků
  • Lepší reputace zaměstnavatele na trhu