U čemu vam EAP može pomoći? ​

Psihološko, pravno i finansijsko savetovanje – sve na jednom mestu.

U čemu vam naši stručnjaci mogu pomoći?

Psiholog

 • Problemi u ljubavnim odnosima i partnerstvu
 • Problemi u vezi sa roditeljstvom i vaspitanjem dece
 • Problemi oko brige o starijim roditeljima
 • Stres
 • Work-life balans
 • Suočavanje sa emocijama, sukobima itd.
 • Maltretiranje, uznemiravanje i sl. (ne samo na radnom mestu)
 • Izazovne i traumatične situacije
 • Psihički problemi
 • Bolesti zavisnosti

Pravni savetnik

 • Građansko pravo – npr. zakup i otkup, pitanja potrošača, ugovori, reklamacije
 • Porodično pravo – npr. odnosi roditelja i dece, usklađivanje odnosa sa maloletnom decom, alimentacija, regulisanje kontakta roditelja sa detetom, razvod i sporovi posle razvoda…
 • Upravno pravo – greške pri donošenju odluka od strane nadležnih, administrativnih radnika itd.

Finansijski savetnik

 • Investicije, penziona štednja
 • Osiguranje
 • Finansijska, dužnička i budžetska pitanja
 • Porodični budžet
 • Kredit (na rate)
 • „Lični bankrot“