PRO ZAMĚSTNANCE

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
 • vztahové a partnerské problémy,
 • problémy spojené s rodičovstvím a výchovou dětí,
 • problémy spojené s péčí o stárnoucí rodiče,
 • stres,
 • sladění rodinného a pracovního života,
 • zvládání emocí, konfliktů apod.,
 • šikana, obtěžování apod. nejen na pracovišti,
 • krizové a traumatické situace,
 • psychické problémy
 • závislosti
PRÁVNÍ A FINANČÍ PORADENSTVÍ
 • Občanské právo – např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika, smlouvy, reklamace
 • Finanční, dluhová a rozpočtová problematika – např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, „osobní bankrot“…
 • Rodinné právo – např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory…
 • Správní právo – nesprávné rozhodování úřadů, pracovníků úřadů aj.

KONTAKT

POKUD MÁTE ZÁJEM O PORADENSTVÍ, MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT NA ČÍSLE OD VAŠEHO ZAMĚSTNAVATELE NEBO EMAILU INFO@E-A.CZ