S čím vám EAP pomůže?

Psycholog, právník, finanční specialista a sociální pracovní – všichni na jednom místě.

S čím vám pomohou naši specialisté?

Psycholog

 • Vztahové a partnerské problémy
 • Problémy spojené s rodičovstvím a výchovou dětí
 • Problémy spojené s péčí o stárnoucí rodiče
 • Stres
 • Sladění rodinného a pracovního života
 • Zvládání emocí, konfliktů apod.
 • Šikana, obtěžování apod. nejen na pracovišti
 • Krizové a traumatické situace
 • Psychické problémy
 • Závislosti
 • Cokoliv z každodenních starostí
 • Žádný dotaz není špatný a každé téma může být důležité

Právník

 • Občanské právo – např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika, smlouvy, reklamace
 • Rodinné právo – např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory…
 • Správní právo – nesprávné rozhodování úřadů, pracovníků úřadů aj.

Finanční specialista

 • Investice, důchodové spoření
 • Pojištění, poradenství s finančními produkty
 • Finanční, dluhová a rozpočtová problematika 
 • Rodinné rozpočty
 • Splátkové kalendáře
 • Exekuce
 • „osobní bankrot“

Lékař

 • Poradenství probíhá přes našeho partnera uLékaře.
 • Online poradenství se zdravotními problémy
 • Objednávání ke specializovaným lékařům

Sociální pracovník

 • Rodičovství
 • Osoby se zdravotním znevýhodněním (hendikepem)
 • Důchody
 • Péče o osobu blízkou
 • Sociální a zdravotní pojištění fyzických osob
 • Bydlení
 • Péče o seniora
 • Podpůrné služby zajišťované státem

Výhody EAP pro zaměstnance

Zdarma

Službu předplatí zaměstnavatel a pro zaměstnance je zcela bezplatná.

Anonymita

Ctíme anonymitu každého zaměstnance. Nemusí se tak bát, že by se o jeho využití služby dozvěděli kolegové nebo zaměstnavatel.

Non-stop

Linka EAP je dostupná 24/7. Zaměstnanec se dovolá vždy, když to nejvíce potřebuje.