Představujeme vám naše profesionály.

Náš tým se skládá z mnoha odborníků na psychologii, právo či finance.

Psychologie

Naši psychologové dokáží poradit s jakoukoliv tíživou situací.

PhDr. Dagmar Skalická

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala několik dlouholetých výcviků ve skupinové a rodinné psychoterapii a také v systemickém koučování a supervizi, telefonické krizové intervenci. Od r. 2000 působí v praxi – zdravotnické a školské zařízení, na lince důvěry, v soukromém sektoru. Pracuje s klienty v rámci individuální terapeutické péče, ale také s páry či celým rodinným systémem. V rámci programu EAP poskytuje psychologické poradenství.

Kristýna Maulenová, M.Sc.

Kristýna vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a na nizozemské univerzitě v Leidenu. Absolvovala kurz krizové intervence, kurz motivačních rozhovorů a v současnosti je frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku (INSTEP). Při práci s anglicky mluvícími klienty EAP využívá své zkušenosti z poradensko-psychologické práce s expaty, které nabyla v Nizozemsku. Vedle EAP pracuje s onkologicky nemocnými a jejich blízkými a lektoruje programy primární prevence pro dospívající.

Mgr. Martina Vašířová

Martina vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako psycholožka, koučka, krizová interventka, psychoterapeutka v psychodynamickém směru, v AS vede tým konzultantů/psychologů. Za více než 20 let získala řadu zkušeností v oblasti poradenství a konzultačních služeb. V rámci služby EAP je zodpovědná za její kompletní fungování a zároveň poskytuje psychologické služby.

PhDr. Iva Linda Maruščáková

Linda se věnuje poradenství a psychologii v organizacích téměř 15 let, pracovala a dosud působí také jako koučka a psychoterapeutka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, je absolventkou jungiánského psychoterapeutického výcviku, má za sebou celou řadu sebezkušenostních a profesních výcviků.

PhDr. David Janík

David je psycholog, psychoterapeut, senior konzultant a praktik Tradiční čínské medicíny. Při práci s klienty všechny tyto směry propojuje do holistického přístupu. Psychologii vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik v Systemické psychoterapii a řadu dalších kurzů a výcviků (krizová intervence, koučování, NLP aj.). Má více než 18 let zkušeností z oblasti psychologie práce, HR consultingu, náboru a rozvoje zaměstnanců, 15 let pracuje jako psychoterapeut a 18 let se pohybuje také v neziskovém sektoru.

PhDr. Tom Mertin

Tom je psycholog, kouč a psychoterapeut, který pracuje se širokou škálou osobních situací i s tématy vyplývajícími z pracovního prostředí. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je absolventem Gestalt psychoterapeutického výcviku (IVGT) a členem České asociace pro psychoterapii. Kromě podpory jednotlivců a firem je aktivní v neziskovém sektoru (rozvoj paliativní péče, práce s anglicky a španělsky hovořícími cizinci).

A další členové týmu nejen z Prahy, ale ze všech krajů ČR.

Právní poradenství

V případě potřeby právního poradenství můžete využít služeb našich skvělých právníků.

Mgr. Iva Wenzel

Iva Wenzel je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení magisterského studia působila jako podnikový právník v České exportní bance, a.s., Poté působila v advokacii, nejprve jako koncipientka v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a poté již jako advokátka a zakládající partnerka v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, sdružení advokátů. Po krátké přestávce způsobené plněním mateřských povinností dlouhou dobu vedla právní tým společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. v Plzni. Kromě češtiny a slovenštiny poskytuje Iva právní služby v angličtině a němčině, na základní komunikační úrovni ovládá i jazyk ruský.

Mgr. Romana Hamplová

Romana Hamplová je samostatnou advokátkou poskytující právní služby zejména v oblasti občanského a pracovního práva, jakož i práva obchodních korporací, přičemž klade důraz především na individuální přístup ke klientům.
Právní poradenství a služby vykonává i pro zahraniční klientelu (zejména v jazyce anglickém). Za účelem komplexnosti poskytování právních služeb úzce spolupracuje s renomovanou notářskou kanceláří, profesionálním exekutorským úřadem, jakož i zeměměřičskou a geodetickou společností.

JUDr. Karla Chlumská

Advokacii se věnuje od roku 1996, po kratší praxi komerčního právníka. První zkušenosti získávala coby podnikový právník nadnárodní reklamní agentury, kdy přispěla k samotnému založení české pobočky. Průběžně se vzdělává, a to i v zahraničí. Publikovala řadu odborných článků z oblasti marketingového práva a vedla v tomto oboru semináře. Od roku 1996 je partnerkou AK Svoboda Chlumská Chrůma Hrušková.  V současnosti radí klientům zejména v oblasti občanského a korporátního práva, práva duševního vlastnictví, v otázkách pracovněprávních či ochrany osobních údajů, a zastupuje je před soudy a úřady. V roce 2013 úspěšně složila mediační zkoušky a od té doby vede jako zapsaná mediátorka.

Mgr. Magda Freseová

Magda má kromě právního vzdělání i certifikovaný výcvik v mediaci. Má generální právní praxi jakožto podnikový právník, samostatný referent České advokátní komory a působila i neziskovém sektoru. Právu se věnuje již více než 20 let. Stát se právničkou bylo Magdiným přáním již od dětství. Možná je to proto, že jí dodnes těší pomáhat lidem kolem sebe. Lidské osudy a trápení pro ni nejsou jen změtí §§§, ale skutečnými příběhy života klientů. Forma poradenství poskytována naší společnosti je komplexní a věří proto, že dokáže pomoci klientům k jejich spokojenosti.

A další partnerské advokátní kanceláře po celé ČR.

Finanční poradenství

Náš finanční specialista vám pomůže například s hypotékou nebo tíživou finanční situací.

Ing. Zdeněk Jakubínský (FinTalk s.r.o.) – Garant finančního poradenství

Zdeněk se věnuje finančnímu poradenství již od roku 2005. Momentálně působí jako majitel firmy FinTalk s.r.o a věnuje se financování bydlení, investicím a penzijním produktům, pojištění životnímu i majetkovému, spolupracuje se zaměstnavateli na programech zaměstnaneckých benefitů a tvoří individuální finanční plány. Mimo jiné má zkušenosti se základní finanční gramotností, prací s budgetem, prevencí exekucí apod.

A další partnerské poradenské firmy po celé ČR.

Jsme také členy EAPA (International Employee Assistance Professionals Association), největší organizace sdružující profesionály v oblasti EAP na světě.