Představujeme vám naše profesionály.

Náš tým se skládá z mnoha odborníků na psychologii, právo či finance.

Psychologie

Naši psychologové dokáží poradit s jakoukoliv tíživou situací.

PhDr. Dagmar Skalická – Garantka psychologického poradenství

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala několik dlouholetých výcviků ve skupinové a rodinné psychoterapii a také v systemickém koučování a supervizi, telefonické krizové intervenci. Od r. 2000 působí v praxi – zdravotnické a školské zařízení, na lince důvěry, v soukromém sektoru. Pracuje s klienty v rámci individuální terapeutické péče, ale také s páry či celým rodinným systémem. V rámci programu EAP poskytuje psychologické poradenství.

Psychologické poradenství pro zaměstnance je dostupné také v ukrajinském jazyce.

Віктор Пасніченко

Віктор отримав психологічну освіту на факультеті психології Московського державного університету диплом якого нострифікований в Чеській Республіці. Від 2013 року працює психологом в Празі.

Має понад 30 років психологічної практики: працював психологом в психіатричній лікарні та в освіті (ліцей, гімназія), створив Центр психолого-педагогічного консультування та працював в ньому, чергував на телефоні довіри, викладав психологію в Чернівецькому університеті, проводив психологічні тренінги та судово-психологічні експертизи.

Пройшов спеціалізоване навчання і має досвід роботи з репатріантами в період початку „третьої хвилі“ міграції до Ізраїлю. Сам прожив перипетії адаптації до життя в Чеській Республіці.

A další členové týmu nejen z Prahy, ale ze všech krajů ČR.

Právní poradenství

V případě potřeby právního poradenství můžete využít služeb našich skvělých právníků

JUDr. Karla Makovcová Chlumská – Garantka právního poradenství

Advokacii se věnuje od roku 1996, po kratší praxi komerčního právníka. První zkušenosti získávala coby podnikový právník nadnárodní reklamní agentury, kdy přispěla k samotnému založení české pobočky. Průběžně se vzdělává, a to i v zahraničí. Publikovala řadu odborných článků z oblasti marketingového práva a vedla v tomto oboru semináře. Od roku 1996 je partnerkou AK Svoboda Chlumská Chrůma Hrušková.  V současnosti radí klientům zejména v oblasti občanského a korporátního práva, práva duševního vlastnictví, v otázkách pracovněprávních či ochrany osobních údajů, a zastupuje je před soudy a úřady. V roce 2013 úspěšně složila mediační zkoušky a od té doby vede jako zapsaná mediátorka.

A další partnerské advokátní kanceláře po celé ČR.

Finanční poradenství

Náš finanční specialista vám pomůže například s hypotékou nebo tíživou finanční situací.

Ing. Zdeněk Jakubínský (FinTalk s.r.o.) – Garant finančního poradenství

Zdeněk se věnuje finančnímu poradenství již od roku 2005. Momentálně působí jako majitel firmy FinTalk s.r.o a věnuje se financování bydlení, investicím a penzijním produktům, pojištění životnímu i majetkovému, spolupracuje se zaměstnavateli na programech zaměstnaneckých benefitů a tvoří individuální finanční plány. Mimo jiné má zkušenosti se základní finanční gramotností, prací s budgetem, prevencí exekucí apod.

A další partnerské poradenské firmy po celé ČR.

Dluhové poradenství

Náš dluhový specialista vám pomůže například s řešením exekuce nebo tíživou finanční situací.

Mgr. Kristýna Schreilová – Garantka dluhového poradenství

Absolventka Katedry sociální práce FF UK a Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK. Od roku 2007 působí v občanském poradenství, z toho sedm let jako vedoucí Občanské poradny REMEDIUM, poté jako projektová manažerka a fundraiser. Od roku 2010 vede semináře a kurzy pro laickou i odbornou veřejnost zaměřené na finanční gramotnost, dluhovou problematiku a ochranu spotřebitele. Je spoluautorkou několika odborných publikací.

A další partnerské poradenské firmy po celé ČR.

Sociální poradenství

Náš finanční specialista vám pomůže například s hypotékou nebo tíživou finanční situací.

Mgr. Magdaléna Kosová – Garantúka sociálního poradenství

Magda vystudovala magisterské studium sociální práce, které má obohacené o sociální pedagogiku a střední zdravotní školu. To jí umožňuje široký rozhled v rámci různých témat. Přes deset let se pohybuje v sociální sféře a sociálních službách.  Poslední čtyři roky se věnuje intenzivně poradenství a zároveň lektorské činnosti, a to i v online prostředí. V rámci linky se na ní můžete obrátit ve chvílích, kdy Vás či Vaše okolí ovlivňuje náročná životní situace týkající se rodiny, mateřství, bydlení, sociálního a zdravotního systému a dávek, či péče o děti, seniory, zdravotně postižené apod. Aneb každá otázka je správná.

A další partnerské poradenské firmy po celé ČR.

Jsme také členy EAPA (International Employee Assistance Professionals Association), největší organizace sdružující profesionály v oblasti EAP na světě.