Představujeme vám naše profesionály.

Náš tým se skládá z mnoha odborníků na psychologii, právo či finance.

Psychologie

Naši psychologové dokáží poradit s jakoukoliv tíživou situací.

PhDr. Dagmar Skalická

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala několik dlouholetých výcviků ve skupinové a rodinné psychoterapii a také v systemickém koučování a supervizi, telefonické krizové intervenci. Od r. 2000 působí v praxi – zdravotnické a školské zařízení, na lince důvěry, v soukromém sektoru. Pracuje s klienty v rámci individuální terapeutické péče, ale také s páry či celým rodinným systémem. V rámci programu EAP poskytuje psychologické poradenství.

Kristýna Maulenová, M.Sc.

Kristýna vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a na nizozemské univerzitě v Leidenu. Absolvovala kurz krizové intervence, kurz motivačních rozhovorů a v současnosti je frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku (INSTEP). Při práci s anglicky mluvícími klienty EAP využívá své zkušenosti z poradensko-psychologické práce s expaty, které nabyla v Nizozemsku. Vedle EAP pracuje s onkologicky nemocnými a jejich blízkými a lektoruje programy primární prevence pro dospívající.

PhDr. Iva Linda Maruščáková

Linda se věnuje poradenství a psychologii v organizacích téměř 15 let, pracovala a dosud působí také jako koučka a psychoterapeutka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, je absolventkou jungiánského psychoterapeutického výcviku, má za sebou celou řadu sebezkušenostních a profesních výcviků.

Mgr. Martina Vašířová

Martina je koučem od roku 2012. V roli kouče a průvodce osobnostním rozvojem se zaměřuje na to, aby svým klientům umožnila naplnit jejich vize a cíle a dosáhnout úspěchu jak v pracovním, tak osobním životě. Martinu těší objevování možností osobnostního růstu a hledání lepší cest k seberealizaci. Mimo jiné má ukončený psychodynamický psychoterapeutický výcvik a momentálně dokončuje kurz krizové intervence (400 hodin).

PhDr. David Janík

David je psycholog, psychoterapeut, senior konzultant a praktik Tradiční čínské medicíny. Při práci s klienty všechny tyto směry propojuje do holistického přístupu. Psychologii vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik v Systemické psychoterapii a řadu dalších kurzů a výcviků (krizová intervence, koučování, NLP aj.). Má více než 18 let zkušeností z oblasti psychologie práce, HR consultingu, náboru a rozvoje zaměstnanců, 15 let pracuje jako psychoterapeut a 18 let se pohybuje také v neziskovém sektoru.

A dalších více než 10 psychologů po celé ČR.

Právní poradenství

V případě potřeby právního poradenství můžete využít služeb našich skvělých právníků.

Mgr. Iva Wenzel

Iva Wenzel je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení magisterského studia působila jako podnikový právník v České exportní bance, a.s., Poté působila v advokacii, nejprve jako koncipientka v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a poté již jako advokátka a zakládající partnerka v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, sdružení advokátů. Po krátké přestávce způsobené plněním mateřských povinností dlouhou dobu vedla právní tým společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. v Plzni. Kromě češtiny a slovenštiny poskytuje Iva právní služby v angličtině a němčině, na základní komunikační úrovni ovládá i jazyk ruský.

Mgr. Romana Hamplová

Romana Hamplová je samostatnou advokátkou poskytující právní služby zejména v oblasti občanského a pracovního práva, jakož i práva obchodních korporací, přičemž klade důraz především na individuální přístup ke klientům.
Právní poradenství a služby vykonává i pro zahraniční klientelu (zejména v jazyce anglickém). Za účelem komplexnosti poskytování právních služeb úzce spolupracuje s renomovanou notářskou kanceláří, profesionálním exekutorským úřadem, jakož i zeměměřičskou a geodetickou společností.

A další partnerské advokátní kanceláře po celé ČR.

Finanční poradenství

Náš finanční specialista vám pomůže například s hypotékou nebo tíživou finanční situací.

Ing. Zdeněk Jakubínský (FinTalk s.r.o.) – Garant finančního poradenství

Zdeněk se věnuje finančnímu poradenství již od roku 2005. Momentálně působí jako majitel firmy FinTalk s.r.o a věnuje se financování bydlení, investicím a penzijním produktům, pojištění životnímu i majetkovému, spolupracuje se zaměstnavateli na programech zaměstnaneckých benefitů a tvoří individuální finanční plány. Mimo jiné má zkušenosti se základní finanční gramotností, prací s budgetem, prevencí exekucí apod.

A další partnerské poradenské firmy po celé ČR.

Jsme také členy EAPA (International Employee Assistance Professionals Association), největší organizace sdružující profesionály v oblasti EAP na světě.